BẢNG GIÁ MÁY PHOTOCOPY CHỈ ÁP DỤNG TẠI KHU VỰC TP.HCM

Điện thoại cho thuê máy photocopy
Ricoh Afico 5210SF

133

Ricoh Afico 5210SF

10.000.000 VNĐ
Ricoh MP2851

587

Ricoh MP2851

11.000.000đ
Ricoh MP3053

161

Ricoh MP3053

17.000.000đ
Ricoh MP5001

522

Ricoh MP5001

19.000.000đ
Ricoh MP5002

537

Ricoh MP5002

21.000.000đ
Ricoh MP3054

289

Ricoh MP3054

27.000.000đ
Ricoh MP7001

417

Ricoh MP7001

45.000.000đ
Ricoh MP6002

289

Ricoh MP6002

50.000.000đ
Máy in Ricoh 5210DN

128

Ricoh MP301SPF

332

Ricoh MP301SPF

8.500.000đ
BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHOTOCOPY