BẢNG GIÁ MÁY PHOTOCOPY CHỈ ÁP DỤNG TẠI KHU VỰC TP.HCM

Điện thoại cho thuê máy photocopy
Toshiba E305

504

Toshiba E305

11.000.000đ
Toshiba e656

310

Toshiba e656

27.000.000đ
Toshiba e756

282

Toshiba e756

27.000.000đ
Toshiba e657

192

Toshiba e657

29.000.000đ
Toshiba e856

277

Toshiba e856

29.000.000đ
Toshiba E2309A(New)

381

Toshiba e757

101

Toshiba e757

31.000.000đ
Toshiba e857

504

Toshiba e857

32.000.000đ
Toshiba E2809A(New)

308

Toshiba e255

259

Toshiba e255

9.000.000 đ
BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHOTOCOPY