Máy photocopy giá rẻ
Thương hiệu: DỊCH VỤ
XEM GIÁ
Giới thiệu: Chuyên cung cấp các linh kiện - vật tư máy photo Ricoh của các dòng máy photo 2851/3351/5001/5002/7001/8001 với giá sỉ và rẻ tại TP.HCM
Upper Picker Finger FT-4027

Upper Picker Finger FT-4027

Model Máy : FT-4022, 4027, 4622, 4822,FT-5632, 5640, 5832, 5840...
 

Transfer belt Cleaning Blade FT-4027
Transfer belt Cleaning Blade FT-4027

Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4527, FT-5035, 5632, 5640, 5832...
 

Upper Picker Finger MP2000LE

Upper Picker Finger MP2000LE

Model Máy : Aficio 2015, 2016, 2018, 2020,
Model Máy : MP 1600, MP 2000, MP 2500...

 

Transfer belt Cleaning Blade MB-3500
Transfer belt Cleaning Blade MB-3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500
 

Upper Picker Finger MP3500

Upper Picker Finger MP3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

Upper Fuser Roller FT-4027

Upper Fuser Roller FT-4027

Model Máy : FT 4022, 4027, 4522, 4822,FT 5632, 5832, 5640, 5840...
 

Paper Feed Roller MP3500

Paper Feed Roller MP3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

Drum Cleaning Blade MP-3500

Drum Cleaning Blade MP-3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,
Aficio 3035, 3045, MP-3500

 

Thermistor Aficio MP-3500

Thermistor Aficio MP-3500

Model Máy : Aficio 1035,1045,2035,2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500
 

Upper Fuser Roller MP2000LE

Upper Fuser Roller MP2000LE

Model Máy : Aficio 1018, 2015, 2018, 2020,
MP 1600, Mp 2000LE...

 

Thermistor FT-4027

Thermistor FT-4027

Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4622,FT-5035, 5632, 5832, 5840...

Developer Type 3

Developer Type 3

Model Máy : FT-3813, 4015, 4018, 4621...
 

Drum Cleaning Blade FT-3813

Drum Cleaning Blade FT-3813

Model Máy : FT-3813, 4015, 4018, 4621...
 

Lower Pressure Roller FT-4027
Lower Pressure Roller FT-4027


Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4527,FT-4822, 5632, 5832, 5840...
 

Upper Fuser Roller Gear MP-2000LE

Upper Fuser Roller Gear MP-2000LE

Model Máy : Aficio 1015, 1018, 2020, 2500,MP-1600LE, MP-2000LE
 

Developer Type 28
Developer Type 28

Model Máy : Aficio 1015,1018,2015,2018
Model Máy : MP 1600, 2000LE...

 

Drum Cleaning Blade AF-1060

Drum Cleaning Blade AF-1060

Model Máy : Aficio 550, 650, 700, 1055,Aficio 1060, 1075, 2060, 2075
 

Transfer Belt FT-4027
Transfer Belt FT-4027

Model Máy : FT-4022,4027, 4522, 4527,
,FT-4822, 5632, 5832...

 

Drum Cleaning Blade FT-4027

Drum Cleaning Blade FT-4027

Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4822,FT-5632, 5640, 5832, 5840...
 

 Upper Fuser Roller MP3500
Upper Fuser Roller MP3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,
 Aficio 3035, 3045, MP-3500...

 

Developer Type 1  

Developer Type 1

Model Máy :  FT-4522, 4527, 4622, 4822,FT-5632, 5640, 5832, 5840
 

PCU Type-1515

PCU Type-1515

Model Máy :  Aficio 1515, 161, 171, 201...
 

Lower Pressure Roller MP2000LE  

Lower Pressure Roller MP2000LE

Model Máy :  Aficio 1015, 1018, 2015, 2018, MP 1600, MP 2000LE...
 

PCU Type-1018

 

PCU Type-1018

Model Máy :  Aficio 1015, 1018, 2015, 2018,
,MP-1600, MP-2000LE...

 

Transfer Belt Aficio MP-3500  

Transfer Belt Aficio MP-3500

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

PCU Type-1027  

PCU Type-1027

Model Máy :  Aficio 3025, 3030, 3310, 3350, MP-2500, 2510, 2550...
 

Lower Pressure Roller MP 3500  

Lower Pressure Roller MP 3500

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045, Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

PCU Type-1035  

PCU Type-1035

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045..
 

Developer Type 26  

Developer Type 26

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035,2045,Aficio 3035, 3045...
Sử Dụng Được :  150.000 trang A4
Xuất Xứ :  Nhật

Drum FT-4027

Drum FT-4027

Model Máy :  FT-4022, 4027, 4522, 4822, FT-5632, 5640, 5832, 5840...
 

Drum FT-3813  

Drum FT-3813

Model Máy :  FT-3813, 4015, 4018, 4621...
 

Drum Aficio 3500

Drum Aficio 3500

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

Developer Type 24

Developer Type 24

Model Máy :  Aficio 1050, 1060, 1075, 2051,Aficio 2060, 2075, MP5500...

Drum Aficio 1060

Drum Aficio 1060

Model Máy :  Aficio 550. 650, 700, 1050,
, Aficio 1055, 1075, 2060, 2075..

 

THAM KHẢO THÊM:

MUA BÁN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E657

MUA BÁN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E757

MUA BÁN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E857


Báo giá bán & thuê máy photocopy