Máy photocopy giá rẻ
Thương hiệu: TOSHIBA
XEM GIÁ
Giới thiệu: Bạn đang tìm nơi bán linh kiện - vật tư máy photocopy toshiba thì Photocopy sẽ là nơi uy tín - sản phẩm chất lượng mà bạn có thể tham khảo
Spacer Roller 3500  

Spacer Roller 3500

Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

352, 452
 

Transfer Separation Corona (Front)  

Transfer Separation Corona (Front)

Model Máy :  e.35, 45, 350,

450, 352, 452
 

Upper Picker Finger 1640  

Upper Picker Finger 1640

Model Máy :  e.163,166,203,206,

181,211

Gạt Mực BL 3500D  

Gạt Mực BL 3500D

Model Máy :  e.35, 45, 350,

450, 352, 452
 

Upper Picker Finger 2320  

Upper Picker Finger 2320

Model Máy :  e.230, 280, 232,

282, 283...
 

Thermistor 3500  

Thermistor 3500

Model Máy :  e.35, 45, 350,

450, 352, 452
 

Upper Picker Finger 3500  

Upper Picker Finger 3500

Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

352, 452
 

Gạt Mực BL 2320D
Gạt Mực BL 2320D

Model Máy :  e.163,166, 203,206,181,211, e.237,242,

230,232,280,282
 

Bushing Upper Fuser Roller 1640  

Bushing Upper Fuser Roller 1640

Model Máy :  e.163,166,203,206,

181,211e.237,242,230,232,280,282
 

Từ D-2060  

Từ D-2060

Model Máy :  2030, 2060, 2860, 2870,3560, 3570...

Drum Picker Finger 3500  

Drum Picker Finger 3500

Model Máy :  e.237,242,230,232,

280,282 e.35,45,350,450,352,452...
 

Heater Roller 1640U  

Heater Roller 1640U

Model Máy :  e.163,166,203,206,181,211
e.237,242,230,232,280,282

 

Upper Picker Finger e.355  

Upper Picker Finger e.355

Model Máy :  e.Studio 255, 305,

355, 455e.Studio 256, 306, 356, 456
 

Heater Roller 3500U  

Heater Roller 3500U

Model Máy :  e.350, 450, 352, 452, 453...
 

Paper Feed Roller 3500  

Paper Feed Roller 3500

Model Máy :  e.237, 242, 230,

232,280,282 e.35,45,350,450,352,452...
 

Registration Clutch  

Registration Clutch

Model Máy :  e.Studio 255

, 305, 355, 455, e256, 306, 356, 456
 

Separation Roller 3500  

Separation Roller 3500

Model Máy :  e.237,242,230,

232,280,282e.35,45,350,450,352,452...
 

Toner Density Sensor 3500  

Toner Density Sensor 3500

Model Máy :  e.237,242,

30,232,280,282,e.35,45,

350,450,352,452...
 

Paper Feed Tires 1640  

Paper Feed Tires 1640

Model Máy : e.163 ,166,203,

206,181,211,e.230,280, 232,

282, 283...
 

Gạt Mực BL 4530D  

Gạt Mực BL 4530D

Model Máy :  e.205, 255, 305,,e.355, 455, 455se...

Lower Pressure Roller HL 3500L  

Lower Pressure Roller HL 3500L

Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

352, 452
 

Drum OD-FC 35  

Drum OD-FC 35

Model Máy :  e.3510C,

3520C, 4520C,e.2820C, 2830C, 3500C

Từ D 2320  

Từ D 2320

Model Máy :  e.163,166,203,

206,181,211, e.237,242,230,232,

280,282

Drum OD 3500  

Drum OD 3500

Model Máy :  e.28, 35,

45, 350, 450,e.352, 353,

452, 453...

Từ D 3500  

Từ D 3500

Mã Sản Phẩm :  D-3500
Model Máy :  e.28, 35, 45, 350, 450,e.352, 353, 452, 453...

Drum OD 6510  

Drum OD 6510

Model Máy :  e.810, 520,

720, 850,e.55, 65, 70, 550, 650.
 

Heater Roller 4530D  

Heater Roller 4530D

Model Máy :  e.255, 305, 355, 455, 455s

Drum OD 4530  

Drum OD 4530

Model Máy :  e.205, 255, 305, e.355, 455, 455se...

Từ D 4530  

Từ D 4530

Model Máy :  e.205L, 255, 305,
e.355, 455, 455se...

Drum OD 3511  

Drum OD 3511

Model Máy :  e.2811, 3511, 4511, e.281C, 351C, 451C

Drum OD 1600  

Drum OD 1600

Model Máy :  e.163, 166, 203, 206,181,211, e.237, 242, 230, 232,280,282

Drum OD 2060
Drum OD 2060

Model Máy :  2030, 2060, 2860, 2870,3560, 3570...

Từ D 3511K Từ D 3511K

Model Máy : e.281C, 351C, 451C
,e.2811, 3511, 4511

Drum OD 1710

Drum OD 1710
Model Máy:  1650, 1710, 2050, 2540,2310, 3210, 3240...

THAM KHẢO THÊM:

MUA BÁN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E657

MUA BÁN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E757

MUA BÁN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E857


Báo giá bán & thuê máy photocopy